Zdravotní prohlídky hráčů

Upozornění Výboru klub na povinné zdravotní prohlídky hráčů

Výbor TCG upozorňuje na nezbytnost zdravotních prohlídek prováděných 1x za 12 měsíců.
Týká se všech hráčů startujících v soutěžích, tj. žáků, dorostenců i dospělých!

U dětí a dorostu je nutná prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost, u dospělých u praktického lékaře pro dospělé.
Upozorňujeme, že součástí vyšetření je i klidové EKG a to i u dětí a dorostu!

Prohlídky nejsou hrazené ze zdravotního pojištění a příslušní lékaři budou za ně požadovat poplatek (viz.dotazy v materiálu ČTS).
Žádáme hráče a rodiče o to, aby prohlídky a příslušné potvrzení vyřídili nejlépe do konce března, tj. ještě před startem soutěží.

V sekci Závodní tenis naleznete ke stažení tyto dokumenty ke zdravotní prohlídce:
– Důležité informace k prohlídce (výňatek z legislativy + často kladené otázky),
– Příslušnou vyhlášku MZ, která prohlídky nařizuje (391/2013 Sb.),
– Vzor žádosti,
– Informace o obsahu prohlídky.