Družstva 2015

Výsledky soutěže družstev v sezoně 2015
Do mistrovských soutěží družstev přihlásil náš klub v letošní sezoně tři družstva dospělých, jedno dorostu, jedno staršího žactva a dvě mladšího žactva. V kategorii neregistrovaných dětí jedno družstvo v babytenise.
V této sezoně jsme ve výkonnosti našich družstev slevili i když klub letos nepřihlásil do soutěží  „B“ družstva dorostu a st. žactva. Zklamáním je především sestup našeho družstva dorostu. I když vezmeme v úvahu, že polovina týmu byli žáci a žačky, že tým 3 x prohrál 4:5, tak bohužel výkony dorostenců (věkem) nedosáhly loňské úrovně. Dalším sestupujícím je „B“ družstvo dospělých. Kádr tohoto týmu tvořili mladí hráči, kteří na tuto soutěž nestačili i když také tento tým prohrál v soutěži 3 x 4:5. Radost nám udělali žáci. Družstvo st. žactva svou soutěž vyhrálo a postoupilo do Obl. přeboru 1.třídy a družstva mladšího žactvo se umístila na 3. resp. 4.místě ve svých soutěžích.
Dospělí „A“ družstvo – hrálo v 2.lize, skupině „A“ a skončilo na pátém místě, tedy o jedno místo hůř než v sezoně 2014. Velmi dobře hrála L.Soumarová, která se svou 100% úspěšností byla absolutně nejlepším hráčem družstva. Svou dobrou výkonnost potvrdil i Š.Rinko.. Základ družstva tvořili  , O.Budík, D.Potužák, Š.Rinko L.Miškovský a L.Soumarová s D.Dudlákovou, Tým úspěšně doplnili  T.Psohlavec a D.Říčanová.
Družstvo zvítězilo 3x a získalo 10 bodů při skore 32:31, což odpovídá 51%  úspěšnosti. Muži hráli se 43 % a ženy s 62% úspěšností.  Družstvo vedl J.Kučera.
Dospělí „B“ družstvo – hrálo v divizi a obsadilo poslední 8.místo, které znamená sestup do Obl. přeboru 1.třídy.  Dobře hráli starší hráči, mladí a dorostenci ještě na tuto soutěž nestačili. Členy týmu byli T.Psohlavec, P.Trnka, M.Hereit, J. Tocik,A. Patroch a J.Beneš. Z děvčat hrála dobře D.Říčanová, ostatním děvčatům se moc nedařilo. Byly to hostující D.Hájková, A. Štechová, D.Kaljkovičová, L.Záhlavová a V.Grufíková.
Družstvo zvítězilo jenom jednou, získalo 8 bodů při skore 25:38. Úspěšnost týmu byla 40%. Muži uhráli 40% svých bodů a ženy 24%.  Družstvo vedl T.Psohlavec.
Dospělí „C“ družstvo – hrálo v obl. přeboru 1.třídy a překvapilo velmi dobrým výkonem.Skončilo na 2. místě, hned za postupujícím Chebem. Získalo 12 bodů při skore 39:24, které odpovídá 68% úspěšnosti. Toto družstvo bylo konsolidované a neobyčejně vyrovnané. Bodový přínos mužské i ženské části družstva byl naprosto vyrovnaný (62%). Družstvo tvořili D.Daňo, A.Knop, J Samec, A.Patroch, M.Reischig a A. Štechová, D Kaljkovičová, V.Grufíková, M.Kotěšovcová a hostující R.Petrušová.  Družstvo velmi dobře vedl A.Knop.
Dorost „A“ družstvo – hrálo v soutěži ODR I.tř. Kádr dorostenců, doplnilo  žactvo, které na tuto soutěž nestačilo. Pokud k tomu připočteme i nižší výkonnost dorostenců (což je překvapivé), tak to nedopadlo dobře i když tým bojoval a tři krát podlehl těsně 4:5. V soutěži družstvo obsadilo 7.místo, při zisku 8 bodů a skore 22:41 což odpovídá  36% úspěšnosti. Družstvo tvořili A.Patroch, M.Hereit, J.Tocik a J.Novotný, kteří uhráli ze svých zápasů 50%.. Děvčata (i když převážně žákyně) družstvu nepomohly. Pětiprocentní úspěšnost je velmi nízká. Z děvčat hrály  M.Strebkova, V. Grufíková, T.Sapoušková a Z.Horská.. Družstvo s přehledem vedla pí Hereitová.
Starší žactvo „A“ družstvo – startovalo v OŽA II.tř. a umístilo se na prvním.místě, což znamená sestup do OŽA I.tř. Výkon tohoto družstva složeného převážně z mladšího žactva je příslibem do další sezony. Zde 100% úspěšnosti dosáhla všechna startující děvčata. Byly to M.Strebkova, Z.Horská,V.Šimků a V.Michálková. Z chlapců si dobře vedli J.Novotný, R.Sapoušek, A.Zahraj, A.Jedlička a M.Kábrt, kteří hráli svých 66%.. Družstvo dosáhlo skore 28:4 – tedy 78% úspěšnosti.Družstvo vedl O.Zahraj.
Mladší žactvo „A“ družstvo – hrálo v OŽM I.tř. a ve své skupině se umístilo na 4.místě se ziskem 10 bodů, při skore 32:31. Tým dosáhl 51% úspěšnosti. Družstvo se opíralo především o výkon děvčat, která uhrála 62% ze svých bodů, chlapci 45%. Družstvo hrálo v sestavě A.J.Jonák, R.Sapoušek, A.Zahraj a  hostující A.Jedlička. Z děvčat nastupovaly Z.Horská, V.Šimků, V.Michálková a R.Stráská. Družstvo vedl O.Zahraj.
Mladší žactvo „B“ družstvo – hrálo v OŽM II.tř.  a umístilo se na pěkném 3.místě. Úspěšnost družstva byla 33% a dosažené skore 12:24. Zde byli chlaci lepší a uhráli 41% ze svých zápasů, kdežto děvčata 29%. Tým byl složen ze začínajících mladých hráčů. Z chlapců hráli J Dvořák,P.Vevera, T.Sinjavskij, M.Bajgár, R.Uxa, J.Kůsa, R.Prokop a z děvčat V.Michálková, R.Stráská,a Sofie Dimitrova. Družstvo vedl O.Zahraj za pomoci rodičů.
Družstvo TCG v kategorii neregistrovaných
 
Babytenis „A“ družstvo – hrálo ve skupině BABY KV-B a obsadilo ve své skupině druhé místo při zisku7 bodů a skóre 14:7. V Postupu do SF oblasti podlehlo Lokomotivě Plzeň “B“ 2:4 a skončilo v oblasti na 5. až 8. místě. V Karlovarském kraji obsadilo druhé místo za TCF Signalbau Mar. Lázně. V jednotlivých utkáních hráli M,Schaferová (zisk 3,5 b.), J.Donthová (3 b.), Y.Talla (3 b.), D.Nevšímalová 1,5 b.), V.Pátková (1 b.). Družstvo vedl M.Smažík.

Tabulky jednotlivých soutěží