Členství

Členy klubu pro rok 2017 jsou ti, kteří uhradili v roce 2016 členský příspěvěk (plný nebo udržovací).
Pro rok 2017 je členství uzavřeno – nelze se pro tento rok již státi členem. To se netýká mládeže z řad závodních hráčů a baby tenisu.

Výše členských příspěvků pro rok 2017:

mini a baby tenis500,- Kč
mladší a starší žactvo800,- Kč
dorost a studenti1.200,- Kč
dospělí a trenéři500,- Kč
hráči A družstva dospělých200,- Kč 


Členské příspěvky
lze hradit buď v hotovosti u pana Kučery  a nebo převodem na účet:19-5990280277/0100.

Pro platbu převedem na účet uveďte jako variabilní symbol datum narození paltícího člena  – bez teček (např. 25021985) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena (např. Josef Novák).
 
Hra na dvorcích za zvýhodněných podmínek je možná pouze po uhrazení členského příspěvku!
Sleva pro členy klubu se nevztahuje na dvorce objednané  v hale!
 
 
Systém úhrady a rezervace dvorů pro členy:
Hráči „A“ družstva dospělých (D.Potužák, Rinko, Budík, Miškovský, Tocik, Psohlavec, Dudláková, Soumarová, D.Říčanová) si mohou objednat dvorec buď trvale (přes klub) nebo přes zadavací systém (online rezervace) jako každý dospělý člen klubu. Přednostně obsazují dvorec č.5 a C, ale při jejich obsazení mohou hrát na dalších dvorcích v areálu. Cenu za dvorce hradí klub i v případě hry se sparingpartnerem odpovídající výkonosti (z jiného klubu).
Mládež a studenti pro hru, mimo trénink určený klubem, si objednávají  dvorec na jednu hodinu v recepci hotelu. Další objednávku mohou uskutečnit až po uplynutí předešlé. Cenu za dvorec hradí klub.
Hostující hráči, kteří hrají za TCG, se pokládají do konce června 2017 za členy klubu.
Hra dětí do 10 let (mini a babytenisu) je možná jen v rámci klubem objednaných hodin (pod vedením klubových trenérů). Jiná hra na dvorcích jen s dospělým hráčem.
Všichni ostatní dospělí členové klubu, vč. trenerů (pokud nehrají na klubem hrazených dvorcích), musí zaplatit jejich nájem na recepci hotelu a mít uhrazen členský příspěvek (500,- Kč).
Rezervace dvorců je možná telefonicky u správce dvorů (+420 720 028 018) – viz Hrací řád.