PROVOZNÍ ŘÁD


Na dvorcích tenisového klubu hrají jeho členové na základě svého členství a ostatní návštěvníci areálu TC Gejzírpark s.r.o. na základě pronájmu jednotlivých kurtů za úplatu. Členové i hosté provádí rezervaci dvorců telefonicky, nebo přímo v recepci. Na soukromou trenérskou činnost se nevztahuje sleva za členství.

Hrací hodina na antukových dvorcích je 55 minut ( 5 minut je nutné ponechat na nezbytný úklid, ev. kropení , vysoušení apod. ).

Úhrada za hrací hodiny se provádí před započetím hrací doby, nárok na hru vzniká po předložení dokladu o zaplacení správci dvorců. V případě zájmu o prodloužení hrací doby, je toto nájemce povinen nahlásit správci dvorců a doplatek uhradit při odchodu.

Provozovatel má za za povinnost zejména : řádně připravit dvorce na objednaný čas, s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji počasí, kontinuálně dozorovat jejich stav a případně řešit jejich drobné technické problémy. Vyhrazuje si možnost změnit číslo dvorce oproti objednávce dle vlastního uvážení ( nepřipravený, nezpůsobilý terén apod.)

Nájemce je povinen na antukovém dvorci zejména : nastupovat ve vhodné tenisové obuvi, chovat se slušně a ohleduplně tak aby svým projevem nerušil ostatní hráče. Včas ukončit objednanou hrací dobu, zamést celý dvorec a uklidit veškeré své odpadky.

V tenisové hale používat čistou halovou obuv ( bude probíhat kontrola ) nerušit ostatní hráče. Dále udržuje čistotu v prostorách šaten a sociálních zařízení, které mohou využívat. Hráči jsou povinni uposlechnout příkazy správce, který provoz řídí. Ten je ve výjimečném případě oprávněn hru zakázat.

Dvorce 1 – 4 určené pro tréninkovou a závodní činnost oddílu obsazují dle potřeby ve všední dny od 13.00 – 19.00 určení trenéři tenisového klubu. Ti také dozorují a zodpovídají za provoz, úklid a čistotu na dvorci.

V případě zhoršení podmínek pro hru venku (déšť, vichřice ) během objednané a zaplacené hrací doby se bude každý případ řešit individuálně s přihlédnutím ke konkrétní situaci.

Rušení zarezervovaných hodin je možné nejpozději 12 hodin před započetím hrací doby,

Po celém areálu TCG je zakázána jízda na kole a pohyb motorových prostředků, vyjma těch které slouží údržbě a provozu.

Pohyb po celém areálu je na vlastní nebezpečí. Veškeré přestupky proti ustanovením hracího řádu a proti pravidlům slušného sportovního soužití mezi členy řeší provozovatel nebo jím pověřený člen.

Kouření je v celém areálu zakázáno, vyjma vyhrazených míst.

KONTAKT

Tenisový klub
TC Gejzírpark Karlovy Vary, z.s.
Slovenská 2021/5a,
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00519243

Spisová značka: L 85 vedená
u Krajského soudu v Plzni

OTEVÍRACÍ DOBA

🕛08:00 - 22:00 (Vstup nejpozdějí do 20:00)
📱 +420 353 228 695