fbpx

Konečně otevíráme multifunkční tělocvičnu s badmintonovými kurty!

V pondělí 27.4.2020 konečně pro naše příznivce otevíráme multifunkční tělocvičnu s badmintonovými kurty za těchto podmínek:
 – omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
– nelze používat šatny a sprchy,
– zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
– klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
– prodej pouze balených nápojů a balených potravin,
 – je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
– zachovat potřebnou vzdálenost mezi jednotlivými 2 cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících 
– upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

Neváhejte – objednávejte!

Recepce pro tel. objednávky 9.00 – 18.00 hod.