Členství

Členy klubu pro rok 2018 jsou ti, kteří uhradili v roce 2017 členský příspěvěk (plný nebo udržovací).
Pro rok 2017 je členství uzavřeno – nelze se pro tento rok již státi členem. To se netýká mládeže z řad závodních hráčů a baby tenisu.

Výše členských příspěvků pro rok 2018:

děti do 10 let 1000,- Kč
dorost, studenti, žactvo 1500,- Kč
dospělí 500,- Kč


Členské příspěvky 
lze hradit buď v hotovosti u pana Kučery nebo na recepci nové haly.

Pro platbu převedem na účet 19-5990280277/0100 uveďte jako variabilní symbol datum narození paltícího člena  – bez teček (např. 25021985) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena (např. Josef Novák).
 
Hra na dvorcích za zvýhodněných podmínek je možná pouze po uhrazení členského příspěvku!
Sleva pro členy klubu se nevztahuje na dvorce objednané  v hale!
 
 
Systém úhrady a rezervace dvorů pro členy:
Hráči „A“ družstva dospělých (D.Potužák, Rinko, Budík, Miškovský, Tocik, Psohlavec, Dudláková, Soumarová, D.Říčanová) si mohou objednat dvorec buď trvale (přes klub) nebo přes zadavací systém (online rezervace) jako každý dospělý člen klubu. Přednostně obsazují dvorec č.5 a C, ale při jejich obsazení mohou hrát na dalších dvorcích v areálu. Cenu za dvorce hradí klub i v případě hry se sparingpartnerem odpovídající výkonosti (z jiného klubu).
Mládež a studenti pro hru, mimo trénink určený klubem, si objednávají  dvorec na jednu hodinu v recepci hotelu. Další objednávku mohou uskutečnit až po uplynutí předešlé. Cenu za dvorec hradí klub.
Hostující hráči, kteří hrají za TCG, se pokládají do konce června 2018 za členy klubu.
Hra dětí do 10 let (mini a babytenisu) je možná jen v rámci klubem objednaných hodin(pod vedením klubových trenérů). Jiná hra na dvorcích jen s dospělým hráčem.
Všichni ostatní dospělí členové klubu, vč. trenerů (pokud nehrají na klubem hrazených dvorcích), musí zaplatit jejich nájem na recepci hotelu a mít uhrazen členský příspěvek(500,- Kč).
Rezervace dvorců je možná telefonicky u správce dvorů (+420 720 028 018)